DADES

Adreça EL REBOST DEL MONJO
c/ Font d'Olvan, 9
08611 Olvan
España
Telèfon 619.657.075
Persona de contacte Joan Manel Guillamon Bruguera
Correu electrònic elrebostdelmonjo@gmail.com

Identificació fiscal
Identificador fiscal: 33947355E

Dades bancàries
Nom del banc: ...Banc de Sabadell
Número de compte / IBAN: ..ES82 0081 1888 0600 xxxx xxxx