CARGOL VIU

CARGOL VIU

CARGOL VIU

Cargol bover viu, dejunat, netejat i operculitzat (estat òptim de conservació)